"Joepie... Nederlands!" is een methode om anderstalige kinderen en taalarme kinderen Nederlands te leren a.h.v. kinderliedjes. De methode wordt al in vele Belgische en Nederlandse scholen met succes gebruikt! Alle info op www.joepienederlands.be